Hut TNI AU ke-71
KASAU bersama mantan KASAU pada HUT TNI AU ke-71 , Jakarta , 9 April 2017.